INTEGRATED VOICE THERAPY

Εκπαίδευση ειδικών της φωνής με επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές ελέγχου του φωνητικού μηχανισμού.

Write your awesome label here.

Integrated Voice Therapy

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Integrated Voice Therapy είναι να εξελίξουμε ατομικές φωνητικές δεξιότητες, πρακτικά θεραπευτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία και πολύπλευρη αξιολόγηση  της φωνής μέσα από προσέγγιση βασισμένη σε πραγματικά κλινικά περιστατικά. 

Οι τεχνικές που διδάσονται στα 4 επίπεδα των σεμιναρίων αποτελούν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση του Φωνοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές στο σύνολο των περιστατικών με κοινές διαταραχές φώνησης.  Παράλληλα, η εκπαίδευση είναι και για άλλους ειδικούς της φωνής, όπως voice coach και ειδικευόμενους ΩΡΛ, οι οποίοι αναζητούν μια βαθύτερη κατανόηση στη λειτουργική επιστήμη της φωνής.

Οι τεχνικές της εκπαίδευσης “Integrated Voice Therapy©” αποτελούν σύγχρονη εξέλιξη τεχνικών βασισμένες στην προσέγγιση της φωνοθεραπευτικής μεθόδου «Voicecraft©” των Jo Estill και Alison Bagnall.

Η προσέγγιση “Integrated Voice Therapy©” εμπλούτισε τις βασικές τεχνικές «Voicecraft©” σε μία πολύπλευρη προσέγγιση της φωνής ως έκφραση της συνέργειας «Νους-Σώμα-Συναίσθημα».
 Από μία τέτοια προοπτική συνέργειας, η αποτελεσματική αποκατάσταση
δυσφωνικών προβλημάτων χρήζει ενός πλούσιου φάσματος δεξιοτήτων του
θεραπευτή ώστε να αναγνωρίσει τα αίτια αλλά και τις ευρύτερες συνθήκες
που οδήγησαν στην δυσφωνία.

Η ισορροπία μεταξύ όλων των διαστάσεων της συνέργειας “Νούς-Σώμα-Συναίσθημα», προκειμένου να επανέλθει η φωνή στη
φυσιολογική έκφραση της, είναι ο απόλυτος στόχος της προσέγγισης
“Integrated Voice Therapy©”.

IVT Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μέχρι πρόσφατα η εκπαίδευση προσφέρονταν μόνο με τη μορφή δια ζώσης σεμιναρίων, ως πολυεπίπεδη εκπαιδευτική εμπειρία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει πλέον εμπλουτιστεί με την ψηφιακή πλατφόρμα και τα online webinar.

Τα βασικά μαθήματα της πλατφόρμας προσφέρουν λεπτομερές ασκησιολόγιο για πρακτική εμβάθυνση των τεχνικών που διδάσκτονται στα σεμινάρια και στα webinars. Σύντομα θα προστεθούν πολλά περισσότερα εκπαιδευτικά μαθήματα με στόχο την ολοκληρωτική πρακτική εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας.

Το Εισαγωγικό – Α’ Επίπεδο webinar, εκπαιδεύει ειδικευόμενους και επαγγελματίες Λογοθεραπευτές αλλά και εξελισσόμενους Τραγουδιστές.

Για τον Λογοθεραπευτή , η εκπαίδευση του Α' επιπέδου σεμιναρίων / webinar αποτελεί βασική κατάρτιση ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κλινικά τις φωνοθεραπευτικές τεχνικές, τόσο στον εαυτό του όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο, παρ’ όλο που θα αισθάνεται ακόμα αρχάριος στην εφαρμογή των τεχνικών. Με τα σεμινάρια Β’ και Γ’ επιπέδου, ο Λογοθεραπευτής προχωράει και ολοκληρώνει το σύνολο των τεχνικών που τον καταρτίζουν σε επίπεδο δεξιότητας ώστε να μπορεί να αρχίσει την εξέλιξη του ως Φωνοθεραπευτής. Η επιδεξιότητα στην εφαρμογή των τεχνικών απαιτεί, βεβαίως, χρόνο, υπομονή, επιμονή και πολλή εξάσκηση! Με την ολοκλήρωση του Advanced σεμιναρίου, συμμετοχή η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον 3 χρόνια κλινικής εφαρμογής των τεχνικών σε πραγματικούς κλινικούς πλυθησμούς, καθώς και κλινική εποπτεία και αξιολόγηση, ο Λογοθεραπευτής μπορεί να αποκαλείται πλέον Φωνοθεραπευτής.

Οι τεχνικές που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων μπορούν να εφαρμοστούν από τον καθένα που αναζητά να κατανοήσει και να ελέγξει το φωνητικό του μηχανισμό. Στο θεραπευτικό πλαίσιο, μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα με διαταραχές φωνής από διάφορες οργανικές, λειτουργικές ή ψυχογενής δυσκολίες του λαρυγγικού μηχανισμού, όπως πχ. οίδημα, όζους, πολύποδες, πάρεση / παράλυση φωνητικών χορδών, ασυμμετρία κίνησης, φωνητική κόπωση, δυσκολία προβολής της φωνής ή ανεπαρκή ένταση. Οι ίδιες τεχνικές εφαρμόζονται και σε άλλες διαταραχές όπως στοματοκινητικές διαταραχές, διαταραχές ροής, δυσαρθρίες, δυσκολίες ρινικότητας (από σχιστίες, βαρηκοϊα, λειτουργική υπερρινικότητα) και ορισμένα νευρολογικά προβλήματα (π.χ. Νόσο Πάρκινσον, κλπ.).

Για την εξέλιξη της προσέγγισης, στη σημερινή εμπλουτισμένη της διάσταση, καθοριστικό ρόλο έπαιξε τόσο η πολυετής κλινική εμπειρία μου ως Ειδική Φωνοθεραπεύτρια όσο και η σταθερή συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες με εξέχοντες επιστήμονες του χώρου, η πλούσια διδακτική μου εμπειρία, σε συνεργασία με την μέντορα και καθηγήτρια μου Alison Bagnall και η συνεχιζόμενη εποπτική και θεραπευτική σχέση με συνεργάτες ψυχοθεραπευτές. Μέσα από πολύπλευρη κλινική εμπειρία, έγινε ξεκάθαρο πως οι σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευόμενου Φωνοθεραπευτή δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα με επαρκές υλικό πρακτικής εφαρμογής, που ταυτόχρονα να πλαισιώνει το σύνθετο χαρακτήρα των διαταραχών φώνησης. Κατέληξα πως η εκπαίδευση του φωνοθεραπευτή απαιτεί περισσότερα στοιχεία εκτός της μεμονωμένης διδασκαλίας συγκεκριμένων θεραπευτικών τεχνικών.

Στο εκπαίδευτικό πρόγραμμα “Integrated Voice Therapy©” ενσωμάτωσα στοιχεία από εξελίξεις των νευροεπιστημών, της νευρολαρυγγολογίας και συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως μέθόδοι εκπαίδευσης και διδασκαλίας (Learning theories), Ψυχοθεραπευτικές τεχνικές από την προσέγγιση της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και στοιχεία της Cognitive Behaviour Therapy όπως ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, υπόδυση ρόλων. Στο επίπεδο του σώματος, έχουμε συνδυάσει ορθοσωμικές, εργονομικές και σωματοκινητικές ασκήσεις από τις επιστήμες της Φυσικοθεραπείας, της Περιτονιακής Θεραπείας και των Laryngeal Manual Therapies.

Έτσι η εκπαίδευση προσφέρει μια βιωματική, πρωτίστως, και ολοκληρωμένη εκπαίδευση Φωνοθεραπευτών, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται να έχει η προσέγγιση μας στον ασθενή.
Δημιουργήθηκε με