Τραγουδιστές
Υλικό Προετοιμασίας Α' Επίπεδο

Το ταξίδι της φωνής θεμελιώνεται με τη σωστή προετοιμασία! Επιβεβαιώνουμε βασικές γνώσης φυσιολογίας και ανατομίας λάρυγγα και δημιουργείς το δικό σου 3D μοντέλο λάρυγγα.

Το υλικό είναι για νέους φωνοταξιδιάριδες που ετοιμάζονται για το Α' Επίπεδο σεμινάριο / webinar. Αποτελεί μόνο υλικό προετοιμασίας και όχι εκπαιδευτικό υλικό!

Write your awesome label here.

Περιεχόμενα

Ελπίδα Κουτσουμπάκη

Ειδική Φωνοθεραπεύτρια - Λογοθεραπεύτρια - Ψυχολόγος
Patrick Jones - Course author
Δημιουργήθηκε με