Υλικό Προετοιμασίας
Β' Επίπεδο

Συνεχίζει το ταξίδι της φωνής με εμβάθυνση σε ανατομία, φυσιολογία και ακουστική φυσική.

Το υλικό προορίζεται για φωνοταξιδευτές που έχουν ολοκληρώσει το Α' επίπεδο και ετοιμάζονται για το Β' επίπεδο σεμιναρίων. Αποτελεί μόνο υλικό προετοιμασίας και όχι εκπαιδευτικό υλικό.

Write your awesome label here.

Περιεχόμενα

Ελπίδα Κουτσουμπάκη

Ειδική Φωνοθεραπεύτρια - Λογοθεραπεύτρια - Ψυχολόγος
Patrick Jones - Course author
Δημιουργήθηκε με