Άκουσε τις μαρτυρίες άλλων....

Write your awesome label here.

 Mini Webinar

Ιατρικά Θέματα Φωνής για τον Τραγουδιστή

  • Ασχολείσαι με τη φωνή και διψάς για κατανοητή επιστημονική γνώση;
  • Θέλεις να αποκωδικοποιήσεις σημαντικά ιατρικά θέματα της φωνής και να λύσεις απορίες;
  • Σκέφτεσαι πως μπορείς να διαχειριστείς κοινές δυσκολίες της φωνής στο μάθημα της φωνητικής;
Πολλές φορές ο καθηγητής φωνητικής καλείται να διαχειριστεί κάποιες δυσκολίες της φωνής, στα πλαίσια της εξέλιξης των φωνητικών δεξιοτήτων κάποιου μαθητή.  Οι πληροφορίες όμως που δέχεται, είτε από τον θεράποντα ιατρό, είτε από άλλες πηγές είναι συχνά δυσνόητες. Συνεπώς, ο καθηγητής δυσκολεύεται να κατανοήσει αν και πως μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή ως προς την εξέλιξη της φωνής του.

Με αυτό το webinar, οι συνηθέστερες ιατρικές δυσκολίες θα είναι πλέον κατανοητές, έτσι ώστε ο καθηγητής να μπορεί να συνεργάζεται ιδανικότερα με άλλους ειδικούς που ασχολούνται με την κάθε περίπτωση (φωνίατρος/ωρλ, φωνοθεραπεύτρια, φυσικοθεραπεύτρια).

Με απλές εξηγήσεις, ο κάθε τραγουδιστής θα κατανοεί πως, που και γιατί δημιουργούνται δυσκολίες με τη φωνή. Θα κατανοεί αν και γιατί ορισμένες ασκήσεις λειτουργούν ώστε να ενισχύουν την ισορροπία και την αποκατάσταση της φωνής. Θα γνωρίζει πως να βοηθήσει, τόσο τη δική του φωνή όσο και τον μαθητή της φωνής στην ιδανικότερη εξέλιξη της φωνής.

Τι θα μάθεις?

  • τι ακριβώς συμβαίνει με δυσκολίες της φωνής, σε επίπεδο λειτουργικό και ιστολογικό
  • πως συμβαίνει η εξέλιξη του φωνοτράυματος
  • πως επηρεάζονται οι φωνητικές χορδές από διάφορες συνθήκες
  • δυσκολίες ακοής και τραγούδι
  • τι βλέπουμε σε ενδοσκόπηση λάρυγγος
  • τι είναι η δυσφωνία μυϊκής τάσης

Κατανόηση

Εξηγούμε την ιστολογική δομή των φωνητικών χορδών. Περιγράφουμε τις προϋποθέσεις για υγιή και ισορροπημένη φωνή. Συζητάμε τις διάφορες καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη φωνή και εξηγούμε τους λόγους. Η Δρ. Κατερίνα Βαρδονικολάκη μας εξηγεί θέματα που σχετίζονται με δυσκολίες ακοής στους τραγουδιστές.  Παρατηρούμε λεπτομέρειες σε ενδοσκοπήσεις λάρυγγα.  Αποκωδικοποιούμε τις δυσκολίες που παρουσιάζουνν οι φωνές πριν και μετά τα χειρουργεία φωνής.

Περιεχόμενα

Ελπίδα Κουτσουμπάκη

Ειδική Φωνοθεραπεύτρια - Λογοθεραπεύτρια - Ψυχολόγος
Patrick Jones - Course author
Δημιουργήθηκε με