Ακουστική Ανάλυση και Θεραπευτικός Προγραμματισμός

Η αναλυτική ακουστική διάκριση καθορίζει διαγνωστική ευστοχία και αποτελεσματικό θεραπευτικό προγραμματισμό. Και οι δύο αυτές δεξιότητες χρειάζονται χρόνο και εξάσκηση προκειμένου ο εξελισσόμενος φωνοθεραπευτής να νιώσει σιγουριά στην κλινική εφαρμογή. Αυτό το μάθημα θα σε βοηθήσει σε αυτό το μονοπάτι της κλινικής σου εξέλιξης.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Ακουστική διάκριση σημαίνει δεξιότητα αντίληψης προκειμένου να διακρίνεις ποιά φωνή έχει πετύχει τον φωνητικό στόχο που έχει τεθεί θεραπευτικά και ποιά φωνή χρειάζεται ακόμα καθοδήγηση προκειμένου να φτάσει το ζητούμενο στόχο.

Προφανώς αυτή η δεξιότητα εξελίσσεται με την εμπειρία των χρόνων. Όμως σίγουρα μπορεί να ενισχυθεί αυτή η πορεία με εκπαιδευτικό ασκησιολόγιο προκειμένου να αποκτήσει ο θεραπευτής μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις κλινικές του δεξιότητες.

Αυτή η ενότητα συμπληρώνει το ασκησιολόγιο ακουστικής διάκρισης με 6 δείγματα κλινικών περιστατικών για εξάσκηση στη δημιουργία θεραπευτικού προγράμματος.

Τι θα μάθεις?

  • Ακουστική διάκριση για όλες τις παραλλαγές των τεχνικών
  • Αναλυτική εξάσκηση με όλες τις τεχνικές
  • Ανάλυση 6 κλινικών περιστατικών
  • Δημιουργία θεραπευτικού προγράμματος
  • Πως να προσεγγίζεις τη θεραπευτική εφαρμογή
  • Ακουστική σύγκριση με τις δικές μου παραγωγές των διαφ΄ροων ποιοτήτων φωνής

Απόκτησε θεραπευτική αυτοπεποίθηση

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες είναι η αβεβαιότητα για το τι ακούς και το πως να κατανοείς τι σημβαίνει μέσα στο λάρυγγα. Αυτό το μάθημα θα σε ενισχύσει σημαντικά στο μονοπάτι σου να ακούς και να συγκρίνεις τη δική σου φωνή με τη δική μου και να διακρίνεις τις διαφορές ώστε να αντιλαμβάνεσαι το "σωστό" από το "λαθος".

Θεαπευτική εφαρμογή

 Θα σου δείξω βήμα-βήμα πως να δημιουργείς σωστό θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάκγες του κάθε περιστατικού, εξασφαλίζοντας έτσι την ιδανική θεραπευτική εφαρμογή των τεχνικών.

Περιεχόμενα

Ελπίδα Κουτσουμπάκη

Ειδική Φωνοθεραπεύτρια - Λογοθεραπεύτρια - Ψυχολόγος
Patrick Jones - Course author
Δημιουργήθηκε με